Výtvarný obor – pondělí 6. 5. 2024 a úterý 14. 5. 2024 vždy od 13:00 do 17:30 v budově Koželužská 140 Tábor

Pro děti od 5 let věku studium kresby, malby, grafiky, prostorové a dekorativní techniky, keramiky, modelování a tvarování oděvů, textilních šperků a práce v grafické dílně.

Pro děti od 9 let studium počítačové grafiky, animace a multimediální tvorby.

Zde vyplňte přihlášku

K talentové zkoušce si přineste vlastní výtvarné práce na ukázku, vyplněnou přihlášku a přezůvky.

Hudební obor – pátek 7. 6. 2024 a pátek 14. 6. 2024 od 13:00 do 17:00 v budově Martínka Húsky 62 Tábor

Děti ve věku od 5 let (5 let po 1.9.2024) přijímáme do předmětu Přípravná hudební výchova – Sboreček I. Vyučuje se v rozsahu jedné hodiny týdně a je určen pro děti se zájmem o hru na hudební nástroj i se zájmem v sólovém, nebo sborovém zpěvu.

Děti ve věku od 6 let přijímáme do předmětu Přípravná hudební výchova. Vyučuje se v rozsahu jedné hodiny týdně. Nepovinně si mohou přidat předmět Přípravná výchova – Sboreček II, jako pokračování ve sborovém zpěvu. Dále pak si mohou v případě mimořádného talentu a volné kapacity nepovinně zvolit předmět Hra na hudební nástroj – podle druhu vybraného nástroje (klavír, zobcová flétna, housle).

Od 7 let věku přijímáme děti na jednotlivé hudební nástroje – strunné (housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, elektrická kytara, baskytara), klávesové (klavír, akordeon, varhany, klávesy), dechové (flétna, klarinet, saxofon, trumpeta, pozoun, lesní roh, tuba), bicí nástroje a ke studiu zpěvu (klasického i populárního).

Přijímací talentová zkouška se skládá z intonace (zpěv lidové, nebo populární písně), rytmu (vytleskání – zopakování rytmu) a všeobecných předpokladů ke studiu.

Zde vyplňte přihlášku

Při vyplnění přihlášky si zarezervujete čas Vaší talentové zkoušky. Při podání přihlášky na více nástrojů si zarezervujte pouze jeden termín zkoušky. Na předmět hudební nauka se netřeba přihlašovat, je součástí studia.

Informace o přijetí žáka

Skip to content