Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor

Nejdůležitějším
plodem umění
je tvorba radosti

Nejdůležitějším plodem umění je tvorba radosti

Jaké obory se u nás vyučují?

Hudební obor

Hudební obor

Výtvarný obor Tábor

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Aktuality

Úspěchy našich žáků v ústředních kolech soutěží ZUŠ

V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír dne 28.4.2024 v Praze získal David Mendl ze třídy Evy Peřinové bronzové ocenění.
V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na housle dne 17.5.2024 v Liberci získal Jan Kryštof Kolář ze třídy Hany Sedláčkové rovněž bronzové ocenění.
Oběma našim žákům, jakož i jejich pedagogům, k jejich krásnému úspěchu a vzorné reprezentaci školy gratulujeme!

Závěrečné koncerty školy

Zveme Vás na závěrečné koncerty žáků ZUŠ Oskara Nedbala
20.5.2024 - od 18 hodin - Koncert komorních souborů - kostel CČSH
27.5.2024 - od 19 hodin - Závěrečná koncert žáků ZUŠ - Divadlo Oskara Nedbala
29.5.2024 - od 17:15 - Koncert pěveckého sboru Ježci a Rockové kapely - Rajský dvůr

Talentové přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

Výtvarný obor - pondělí 6. 5. 2024 a úterý 14. 5. 2024 vždy od 13:00 do 17:30 v budově Koželužská 140 Tábor


Pro děti od 5 let věku studium kresby, malby, grafiky, prostorové a dekorativní techniky, keramiky, modelování a tvarování oděvů, textilních šperků a práce v grafické dílně.
Pro děti od 9 let studium počítačové grafiky, animace a multimediální tvorby.

Zde vyplňte přihlášku
K talentové zkoušce si přineste vlastní výtvarné práce na ukázku, vyplněnou přihlášku a přezůvky.

Hudební obor - pátek 7. 6. 2024 a pátek 14. 6. 2024 od 13:00 do 17:00 v budově Martínka Húsky 62 Tábor


Děti ve věku od 5 let (5 let po 1.9.2024) přijímáme do předmětu Přípravná hudební výchova – Sboreček I. Vyučuje se v rozsahu jedné hodiny týdně a je určen pro děti se zájmem o hru na hudební nástroj i se zájmem v sólovém, nebo sborovém zpěvu.
Děti ve věku od 6 let přijímáme do předmětu Přípravná hudební výchova. Vyučuje se v rozsahu jedné hodiny týdně. Nepovinně si mohou přidat předmět Přípravná výchova – Sboreček II, jako pokračování ve sborovém zpěvu. Dále pak si mohou v případě mimořádného talentu a volné kapacity nepovinně zvolit předmět Hra na hudební nástroj – podle druhu vybraného nástroje (klavír, zobcová flétna, housle).
Od 7 let věku přijímáme děti na jednotlivé hudební nástroje - strunné (housle, viola, violoncello, kontrabas, kytara, elektrická kytara, baskytara), klávesové (klavír, akordeon, varhany, klávesy), dechové (flétna, klarinet, saxofon, trumpeta, pozoun, lesní roh, tuba), bicí nástroje a ke studiu zpěvu (klasického i populárního).
Přijímací talentová zkouška se skládá z intonace (zpěv lidové, nebo populární písně), rytmu (vytleskání - zopakování rytmu) a všeobecných předpokladů ke studiu.

Zde vyplňte přihlášku

Při vyplnění přihlášky si zarezervujete čas Vaší talentové zkoušky. Při podání přihlášky na více nástrojů si zarezervujte pouze jeden termín zkoušky. Na předmět hudební nauka se netřeba přihlašovat, je součástí studia.

Informace o přijetí žáka

Akce školy

DatumNázevMístoPoznámka
20.06.2024 16:00 - 19:00Svišti na Open PiAirZahrada Střelnice Tábor
24.06.2024 18:00 - 19:00absolventský koncert Davida MendlaHlavní budova - 13 - Koncertní sál
29.06.2024 Hlavní prázdniny
05.07.2024 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
06.07.2024 Den upálení mistra Jana Husa

O škole

ZUŠ Oskara Nedbala sídlí v historické části jihočeského města Tábor. V budovách č. 61 a 62 v ulici M. Húsky najdeme vedení školy a hudební obor. Výtvarný obor obývá krásné a inspirativní prostředí v domě č. 140 v Koželužské ulici.

Vyučuje se hře na klavír, housle, violoncello, kontrabas, flétnu, klarinet, žesťové nástroje, bicí nástroje, kytaru, akordeon, elektronické klávesy a sólový zpěv. Na škole funguje dechový orchestr, dětský pěvecký sbor a vyučuje se komorní hra.

Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, keramika a modelování. Nabízíme i studium pro dospělé.

Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor

Źáků

vyučujících

obory

let školy

Chcete se stát studentem umělecké školy v Táboře

Chceš se stát žákem
základní umělecké školy?

Stačí vyplnit tuto přihlášku!

Chcete se stát studentem umělecké školy v Táboře

Omluvit žáka
z výuky.

Pro omluvení žáka prosím využijte informační systém iZUŠ.

Projekt

ŠABLONY I–ZUŠ Tábor

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 8. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0002276. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality a účinnosti systému vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Tábor. Operační program Jan Amos Komenský je zaměřen zejména na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Skip to content