Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor

Nejdůležitějším
plodem umění
je tvorba radosti

Nejdůležitějším plodem umění je tvorba radosti

Jaké obory se u nás vyučují?

Hudební obor

Hudební obor

Výtvarný obor Tábor

Výtvarný obor

Výtvarný obor

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitel ZUŠ Oskara Nedbala vyhlašuje na 29. 11. 2023 – 1. 12. 2023 (středa, čtvrtek, pátek) ředitelské volno pro žáky navštěvující ve výše zmíněném termínu vyučování na Hudebním oboru v budově č. 61, 62, ulice M. Húsky v Táboře. Omezení vyučování je z důvodů výměny otopných těles v objektu, a z toho vyplývající odstávky vytápění v celém objektu. Výjimku z ředitelského volna mají vyučovací hodiny Sborečku a Sborového zpěvu, kde se povedlo domluvit náhradní prostory v Obřadní síni městské matriky – Žižkovo nám. č.p. 6. Vyučování v ostatních objektech, kde probíhá výuka ZUŠ O. Nedbala nebude omezeno, ani nijak přesouváno.

V Táboře dne 15. 11. 2023

Ing. Jakub Valeš

ředitel školy

Koncert absolventů k výročí 110. let vzniku školy

Vážení přátelé Rád bych Vás pozval na středu 18.10.2023 do Divadla Oskara Nedbala v Táboře, kde od 19:00 hodin uspořádáme koncert našich absolventů, kteří ve svém oboru dosáhli nemalých úspěchů. V programu vystoupí absolventi jako Barbora Brabcová, Jiří Kubeček, Radek Martinec, Karolína Berková, Josef Čechtický, Denisa Gyürkeyová, Klára Bielinska, Martin Březina, David Solař, Jára Bárta a další. Průvodní slovo Ludmila Peřinová. Jakub Valeš, ředitel školy

Akce školy

DatumNázevMístoPoznámka
10.12.2023 16:00 - 17:00Adventní pěvecké vystoupení žákyní ZUŠ O. NedbalaChýnov - kostel CČSH/Ateliér HildegardisPěvecké pásmo s doprovodem na harmonium (L.Peřinová) v rámci ekumenického odpoledne s adventním programem od 13´30 do cca 18h.)
12.12.2023 15:00 - 16:00Vánoční jarmark - vystoupí žáci Z. Hájíčkové a H. SedláčkovéZŠ Opařany
12.12.2023 17:00 - 18:00Účinkování žáků ze tříd H. Sedláčkové a Z. Hájíčkové na koncertě - kostel Opařanykostel Opařany
12.12.2023 18:00 - 19:00Klavírní přehrávka žáků P. ZíkovéHlavní budova - 13 - Koncertní sál
14.12.2023 17:00 - 18:00Vánoční koncert žáků J.Soukupové, J.Albrechtové a J Žilavéhosál ZUŠ Bechyně

O škole

ZUŠ Oskara Nedbala sídlí v historické části jihočeského města Tábor. V budovách č. 61 a 62 v ulici M. Húsky najdeme vedení školy a hudební obor. Výtvarný obor obývá krásné a inspirativní prostředí v domě č. 140 v Koželužské ulici.

Vyučuje se hře na klavír, housle, violoncello, kontrabas, flétnu, klarinet, žesťové nástroje, bicí nástroje, kytaru, akordeon, elektronické klávesy a sólový zpěv. Na škole funguje dechový orchestr, dětský pěvecký sbor a vyučuje se komorní hra.

Ve výtvarném oboru se vyučuje kresba, malba, grafika, dekorativní činnosti, keramika a modelování. Nabízíme i studium pro dospělé.

Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor

Źáků

vyučujících

obory

let školy

Chcete se stát studentem umělecké školy v Táboře

Chceš se stát žákem
základní umělecké školy?

Stačí vyplnit tuto přihlášku!

Chcete se stát studentem umělecké školy v Táboře

Omluvit žáka
z výuky.

Pro omluvení žáka prosím využijte informační systém iZUŠ.

Projekt

ŠABLONY I–ZUŠ Tábor

Termín realizace: 1. 1. 2023 – 31. 8. 2025

Spolufinancováno Evropskou unií. Reg. č. projektu: CZ.02.02.02/00/22_002/0002276. Projekt je zaměřen na zvyšování kvality a účinnosti systému vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků ZUŠ Tábor. Operační program Jan Amos Komenský je zaměřen zejména na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání.

Skip to content