Základní umělecká škola Oskara Nedbala Tábor

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitel ZUŠ Oskara Nedbala vyhlašuje na 29. 11. 2023 – 1. 12. 2023 (středa, čtvrtek, pátek) ředitelské volno pro žáky navštěvující ve výše zmíněném termínu vyučování na Hudebním oboru v budově č. 61, 62, ulice M. Húsky v Táboře. Omezení vyučování je z důvodů výměny otopných těles v objektu, a z toho vyplývající odstávky vytápění v celém objektu. Výjimku z ředitelského volna mají vyučovací hodiny Sborečku a Sborového zpěvu, kde se povedlo domluvit náhradní prostory v Obřadní síni městské matriky – Žižkovo nám. č.p. 6. Vyučování v ostatních objektech, kde probíhá výuka ZUŠ O. Nedbala nebude omezeno, ani nijak přesouváno.

V Táboře dne 15. 11. 2023

Ing. Jakub Valeš

ředitel školy

Koncert absolventů k výročí 110. let vzniku školy

Vážení přátelé Rád bych Vás pozval na středu 18.10.2023 do Divadla Oskara Nedbala v Táboře, kde od 19:00 hodin uspořádáme koncert našich absolventů, kteří ve svém oboru dosáhli nemalých úspěchů. V programu vystoupí absolventi jako Barbora Brabcová, Jiří Kubeček, Radek Martinec, Karolína Berková, Josef Čechtický, Denisa Gyürkeyová, Klára Bielinska, Martin Březina, David Solař, Jára Bárta a další. Průvodní slovo Ludmila Peřinová. Jakub Valeš, ředitel školy

Důležité odkazy

Chcete se stát studentem umělecké školy v Táboře

Chceš se stát žákem
základní umělecké školy?

Stačí vyplnit tuto přihlášku!

Chcete se stát studentem umělecké školy v Táboře

Omluvit žáka
z výuky.

Pro omluvení žáka prosím využijte informační systém iZUŠ.

Skip to content