Ředitel ZUŠ Oskara Nedbala vyhlašuje na 29. 11. 2023 – 1. 12. 2023 (středa, čtvrtek, pátek) ředitelské volno pro žáky navštěvující ve výše zmíněném termínu vyučování na Hudebním oboru v budově č. 61, 62, ulice M. Húsky v Táboře. Omezení vyučování je z důvodů výměny otopných těles v objektu, a z toho vyplývající odstávky vytápění v celém objektu.

Výjimku z ředitelského volna mají vyučovací hodiny Sborečku a Sborového zpěvu, kde se povedlo domluvit náhradní prostory v Obřadní síni městské matriky – Žižkovo nám. č.p. 6.

Vyučování v ostatních objektech, kde probíhá výuka ZUŠ O. Nedbala nebude omezeno, ani nijak přesouváno.

V Táboře dne 15. 11. 2023

Ing. Jakub Valeš

ředitel školy

Skip to content