Vážení rodiče žáků ZUŠ O. Nedbala Tábor, dovolte mi informovat Vás o programu Jihočeského kraje, jehož cílem je podpořit rodiny s dětmi, aby díky zvyšujícím se nákladům na životní potřeby nemusely omezovat školní a mimoškolní aktivity svých dětí. Náklady na tyto aktivity je možné při splnění stanovených podmínek proplatit z rozpočtu kraje, a to do výše 4 000 Kč na jedno dítě v období 1. pololetí školního roku 2022/2023. Bližší informace k tomuto programu najdete na adrese: https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze.
Ing. Jakub Valeš, ředitel školy.

Skip to content